Gode brødre

Diverre blir det avlysingar også i 2022,  og den vanlegvis hyggelege nyttårslogen saman med Loge Mira må nok

utstå til seinare. Korleis det elles blir, vil de få informasjon om etter kvart som me ser kva dei sentrale styresmaktene legg opp til.