Den nye særlova er no vedteken. Me oppmodar alle Loge-medlemmar om å gjera seg kjende med den nye versjonen

og bruka han-