Våren 1955 ble noen damer fra Skien og Porsgrunn kontaktet av daværende Rådspresident str. Ragnhild Evjen og DDSS bror P.E. Hagen, med anmodning om å starte en Rebekkaforening.
Den 21.mai 1955 ble disse damer opptatt i Rebekkaloge nr. 1, Sct.a. Sunniva, Oslo under ledelse av daværende Om str. Olfrid Bockelie.
Fra Skien var det 5 damer som senere ble våre chartermedlemmer.
Disse var: Eks DDRP Mary Jøntvedt Andersen, Eks OM Randi Thronsen, Eks OM Mary Larbo, Str. Solveig Strand og Str. Astri Nøglegaard.

 

Sammen med 6 søstre fra Porsgrunn, ble disse oppfordret til snarest etter hjemkomsten å starte en klubb med valg av formann, sekretær og kasserer.

Den 16.september s.a ble et vendepunkt i denne lille klubbens historie, idet det ble besluttet å søke Stor Sire om tillatelse til å starte Rebekkaforening. I søknaden ble det uttrykkelig nevnt at en, tross felles forening -ville arbeide for to loger, en i Porsgrunn og en i Skien.
Dette ble godkjent.

Den 6.november 1956 ble det besluttet å dele Porsgrunn og Skien Rebekkaforening, og den 12.desember meddelte Stor Sire at tillatelse til deling var gitt. Skien Rebekkaforening var et faktum -og en var kommet nærmere målet - Rebekkaloge i Skien.

Nå kom en meget travel tid. Store oppgaver ventet og søstrene gikk med iver inn for arbeidet. Det var mye som skulle skaffes til veie. Drakter og inventar -regaljer og antependere ble sydd og brodert.

Navn og emblem ble diskutert, og senere lagt frem for Storlogen til godkjennelse.

Den 29.mars 1957 ga Stor Sire tillatelse til Instituering av Rebekkaloge nr. 15 i Skien med navnet VIA NOVA, som betyr "ny vei".

I navnet er det lagt det ønske at vi som Rebekkasøstre skal bygge vår livsvei i pakt med Odd Fellow Ordenens grunnprinsipper: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet -en vei som vil spre sol og varme til våre medmennesker og gi oss alle lykke og fred. Navnet skal også minne om de oppgaver som er pålagt en Rebekkasøster: Arbeide med seg selv i nestekjærlighetens tjeneste.

Logens emblem symboliserer en kvinne som fra mørket kommer inn på en lysere vei. Med en åpen hånd, som et tegn på det gode, oppofrende sinnelag, går hun frem mot solens oppgang -LYSET.
Emblemet er tegnet av kunstmaler Gunnheim Thorsteinsen.

 


Første rekke: Astrid Bjerke Hansen, Edith W Nord, Solveig Strand, Randi Thronsen, Mary Jøntvedt Andersen, Astrid Nøglegaard, Mary Larbo, Ruth Søve, Ingeborg Hem Svendsen.
Midterste rekke: Lillian Gulliksen, Solveig Jøntvedt, Åse Bjerke Jensen, Signe Lenke, Therese Nenset, Grete Larsen, Margareth Halvorsen, Ragna Berntzen, Marit Rollefsen.
Bakerste rekke: Margareth Ballestad, Inger Marie Gonsholt, Rut Halle, Helene Sandøy, Marie E Søgård, Gerd Tennefoss, Inga Kristiansen, Dagny Egeland, Margit Gulset.