Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Dette er visuelt symbolisert i De Tre Kjedeledd, Ordenens offisielle emblem.
Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære.
En Odd Fellow bør søke å møte alle mennesker med toleranse, god vilje og forståelse.

Visjon

Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.

Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.