Ordenens hovedkontor/kanselli har tilhold i Odd Fellow-gården, Stortingsgt. 28 i Oslo.

Den Norske Storloge/Ordenskanselliets adresse er:
Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.).
Stortingsgt. 28
0161 OSLO
Telefon: 22 83 92 40
E-post: odd.fellow@oddfellow.no

Diverse e-post adresser til Ordenskanselliet:
of.utstyr@oddfellow.no
tom.erik@oddfellow.no
helle.aandahl@oddfellow.no

I inneværende Storlogeperiode (2022 – 2026) består Ordensledelsen av følgende personer:Stor Sire
Geir Småvik
Brukseier Olsens vei 35C
7018 Trondheim
Tlf:
Mobil: 90 74 45 22
E-post: storsire(a)oddfellow.no

 


Deputert Stor Sire
Anna Birgitte Bore
Valevn. 30
5416 Stord
Tlf.:
Mobil: 93 00 11 95
E-post: strdepss(a)oddfellow.no
 


Deputert Stor Sire
Jon Erik Holm
Postboks 3
1650 Sellebakk
Tlf.:
Mobil: 91 32 75 64
E-post: brdepss(a)oddfellow.no
 


Stor Sekretær
Renèe B. Backer
Holmenkollveien 2 B
0376 Oslo
Tlf.: 67 14 40 35
Mobil: 98 10 04 15
E-post: strstorsekr(a)oddfellow.no
 


Stor Sekretær
Atle Gjerløw Wøllo
Arnfinn Brekkes vei 24
3610 Kongsberg
Tlf.:
Mobil: 93 05 72 12
E-post: brstorsekr(a)oddfellow.no
 


Stor Skattmester
Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen
Augustaborgveien 40
1782 Halden
Tlf.:
Mobil: 98 44 31 62
E-post:
strstorskm(a)oddfellow.no
 


Stor Skattmester
Ove Gloppen
Eidsvolls gt 101B
4307 Sandnes
Tlf.: 
Mobil: 91 73 29 60
E-post:
brstorskm(a)oddfellow.no