Ordenens hovedkontor/kanselli har tilhold i Odd Fellow-gården, Stortingsgt. 28 i Oslo.

Den Norske Storloge/Ordenskanselliets adresse er:
Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.).
Stortingsgt. 28
0161 OSLO
Telefon: 22 83 92 40
E-post: odd.fellow@oddfellow.no

Diverse e-post adresser til Ordenskanselliet:
of.utstyr@oddfellow.no
tom.erik@oddfellow.no
kjell.bakken@oddfellow.no
morten.buan@oddfellow.no
helle.aandahl@oddfellow.no

I inneværende Storlogeperiode (2018 – 2022) består Ordensledelsen av følgende personer:Stor Sire
Morten Buan
Eckersbergs gt. 27
0266 Oslo
Tlf: Arb. 22 83 92 48
Priv. 22 44 48 58
Mobil: 41 40 41 06
E-post: storsire(a)oddfellow.no
 


Deputert Stor Sire
Selle Marie Horntvedt
Gabriel Scotts vei 20
4631 Kristiansand
Tlf.:
Mobil: 91 55 27 80
E-post: strdepss(a)oddfellow.no
 


Deputert Stor Sire
Geir Småvik
Dyre Halses gate 18
7042 Trondheim
Tlf.:
Mobil: 90 74 45 22
E-post: brdepss(a)oddfellow.no
 


Stor Sekretær
Renèe B. Backer
Holmenkollveien 2 B
0376 Oslo
Tlf.: 67 14 40 35
Mobil: 98 10 04 15
E-post: strstorsekr(a)oddfellow.no
 


Stor Sekretær
Jon Erik Holm
Postboks 3
1650 Sellebakk
Tlf.:
Mobil: 91 32 75 64
E-post: brstorsekr(a)oddfellow.no
 


Stor Skattmester
Vivi Skyrud Uhre
Gen. Fleischers gt. 46 E
9405 Harstad
Tlf.:
Mobil: 95 74 92 02
E-post:
strstorskm(a)oddfellow.no
 


Stor Skattmester
Paal Østmoe
Øvre Ullern Terrasse 65
0380 Oslo
Tlf.: 
Mobil: 90 03 11 19
E-post:
brstorskm(a)oddfellow.no