Gode verdier

De gode verdiene står under press i dagens samfunn. Disse verdiene er viktig for å opprettholde et godt samfunn. 
Odd Fellow Ordenen ønsker å være en tydeligere stemme i samfunnet og stå opp for de verdiene vi tror på. Å tro på forankring i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er viktig. Å stå opp for Tro, Håp og Barmhjertighet på samme måte.
Alle disse verdiene må vi forsvare for å bevare. Og det er i vår interesse å kjempe for disse verdiene, innad som utad.

Medmenneskelighet

 

Respekt

 

Toleranse

 

Felleskap