Bilde av alle storembedsmenn tatt i a salen i stortingsgaten 28, Stor Sire Geir Småvik i midten foran med alle søstre- og brødrestorembedmenn rundt seg.