Logeåret 2024

Overmester og embedsmenn ønsker
alle egne og gjestende brødre

velkommen til årets logemøter.

For å få tilgang til logens Info.-side
må du logge deg inn som medlem øverst til høyre.

Vi samles til møte i 
Vennskap, Kjerlighet og Sannhet