Våren 2022

Vi er endelig i gang etter en ny periode
med nedstigninger og restriksjoner.

Bror Overmester og embedsmannkollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong våren 2022

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM