Høsten 2022

Våren 2022 ga oss heldigvis mange fine stunder etter flere perioder
med nedstigninger og restriksjoner.

La oss fortsette med det gode arbeidet og holde motet og humøret oppe utover høsten.

Bror Overmester og embedsmannkollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong høsten 2022

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM