Den første Odd Fellow Loge som ble instituert i Nord-Norge er Loge nr. 13 Malm i Narvik. Instituert 18/6 1923.

Det var meningen at det skulle institueres loge i Harstad samtidig, men dette måtte utestå til 27/6 1926 da Loge nr. 14 Polarlys ble instituert som første loge i Harstad.

Polarlys har vært en bærende kraft som moderloge for Odd Fellow Ordenens utbredelse i Nord-Norge.

Polarlys har vært moderloge for den første Odd Fellow loge i Tromsø, den første i Finnmark, den første i Bodø, i Vesterålen, i Lødingen og for vekst i Harstad. 14 Polarlys hjalp til da loge nr. 13 Malm hadde problemer med å komme i gang etter krigen og var aktiv medspiller da det ble dannet loge i Svolvær og på Finnsnes.

Polarlys er også vår moderloge og den

4/7 1959 ble Loge nr. 60 Hans Egede instituert som loge nr. 60 i Norge og den andre loge i Harstad

 

Hans Egede er moderloge til: Loge157 Vågsfjord, Harstad som ble instituert i 2016
 

Hans Egede Høsten 2022

Våren 2022 ga oss heldigvis mange fine stunder etter flere perioder
med nedstigninger og restriksjoner.

La oss fortsette med det gode arbeidet og holde motet og humøret oppe utover høsten.

Bror Overmester og embedsmannkollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong høsten 2022

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM

Stiftet 04.07.1959
60/9