Høsten 2021

Vi er endelig i gang etter en lang periode
med nedstigninger og restriksjoner.

Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre en god
logesesong høsten 2021

Med broderlig hilsen
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Berthung Jr.
OM