Nidaros

JUBILEUMSGAVE FRA LOGE NR. 109 NIDAROS

 

Loge nr.109 Nidaros

Hørløcks veg 66

7058 JAKOBSLI

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUMSGAVE FRA LOGE NR. 109 NIDAROS

I forbindelse med logens 25 års jubileum, ønsket Loge nr. 109 Nidaros å gi en jubileumsgave til noe positivt og humanitært i vårt nærmiljø. Helt siden vi startet planleggingen av jubileet for flere år siden, har vi satt av penger på et jubileumsfond – delvis for å dekke utgifter med selve jubileet, men også for at vi skulle kunne gi noe til noen som trenger en håndsrekning.

I tida fram mot jubileet diskuterte embedskollegiet og jubileumskomitéen mulige mottakere. Mange gode kandidater ble diskutert, men etter hvert ble det bestemt at vi skulle gi en pengegave til Heggelia Barnehjem. Vi ble enige om at dette er helt rett i forhold til Odd Fellows budord om å ” hjelpe de foreldreløse”.

I forbindelse med jubileet fikk logen pengegaver fra Leir nr. 6 Trøndelag, alle logene i distrikt nr. 6 og vennskapslogen vår i Kristiansund, loge nr. 6 Rune, og heldigvis kom vi såpass godt fra jubileumsarrangementet at vi kunne gi en gave på hele 25.000 kroner - 1000 kroner for hvert av de årene vår loge har eksistert.

Onsdag 11. november troppet 4 representanter fra Loge 109 Nidaros med overmester Arnfinn Jørgensen og DSS Bjørn Tilseth  i spissen, opp på Heggelia barnehjem. Med seg hadde de en sjekk på en halv kvadratmeter pålydende kr. 25.000 kroner som de overrakte til styreren, Sindre Fottland. Pengene er øremerket ”tiltak direkte til trivselstiltak for brukerne ved barnehjemmet.” Gaven ble meget godt mottatt, og giverne fikk en fin orientering om barnehjemmet, mens de drakk kaffe og spiste deilig kake bakt av husmora på hjemmet. Styreren sa at han har noen tanker om hvordan han kan tenke seg at pengene blir brukt til beste for barna, men også barna skal få komme med forslag om hva de kan tenke seg at den fine gaven blir brukt til. Pengene kommer godt med, for det er ikke flust opp med den sorten!

Til slutt var det en interessant omvisning i et hus som bare få kjenner til, men som det dessverre er bruk for – også i vår tid!

 

 

 

 

 

 

 

Bilde fra overrekkelsen  – Overmester Arnfinn Jørgensen til venstre, styrer Sindre Fottland til høyre