Hilsen fra OM Kjell Erik Schjelvaag vårterminen 2020

Velkommen i Logen!

Vi står ved inngangen til et nytt tiår, og vi ser at verden rundt oss er i stadig og rask forandring. Ja, mange vil mene at endringene skjer stadig hurtigere, og at det ikke alltid er lett å henge med.

I Odd Fellow Ordenen fylte i fjor 200 år, og det er betryggende å tenke på at vår kjerneverdier og budord har like stor gyldighet i dag som for 200 år siden. Det viser at ordenen har et solid fundament, og bærer bud om at vi kan spille en rolle – og gjøre en forskjell for mange – også i årene som kommer.

For Loge 109 Nidaros handler det nå også om å fortsette arbeidet slik det er beskrevet i handlingsplanen. Vi må intensivere arbeidet med rekruttering, og fortsatt fokusere på et godt innhold i våre møter, høy frammøteprosent og et sterkt engasjement og samhold mellom brødrene. Det skal være både trivelig og meningsfylt å møtes i Logen. Og hvis du som leser dette ikke er medlem av ordenen – ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om dette kan være noe for deg. Du finner kontaktinformasjon på forsiden til Loge 109 Nidaros.

Vel møtt til nytt år og nytt semester i Loge 109 Nidaros!

Med broderlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Erik Schjelvaag

Overmester