Hilsen fra OM Kjell Erik Schjelvaag høsten 2019

Velkommen i logen!

Vi er enda ved oppstarten av en ny embedsperiode, og det nye kollegiet har nettopp behandlet handlingsplanen for 2019 – 2021.

I årenes løp er det lagt ned mye godt arbeid i Loge 109 Nidaros. Det er et solid byggverk det nye kollegiet overtar ansvar for, og det er med stor respekt for det våre forgjengere har lagt ned at vi overtar dette ansvaret. Samtidig er det slik at det også forventes at et nytt kollegium står for en viss fornyelse, og bringer med seg nye ideer. Dette kommer til uttrykk i handlingsplanen, som vi oppfordrer alle brødre om å lese.

I handlingsplanen er det blinket ut fire satsingsområder:

  • Å øke medlemstallet

  • Å øke fremmøteprosenten

  • Innholdsmessig høy kvalitet i logemøter og ettermøter

  • Et sterkt engasjementet blant og samhold mellom brødrene.

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at vi når disse målene. Dette er ikke noe embedskollegiet kan klare alene, alle gode krefter i logen må bidra. Kan du selv tenke deg å bidra med noe på et logemøte? Eller har du innspill til et tema eller noen andre som kan være interessant å høre foredra om noe? Eller kanskje du kjenner noen som kanskje kan være interessert i å bli medlem av logen? 

Stort eller smått – ta uansett kontakt med embedskollegiet hvis du har en ide eller et innspill. Bidra til den videre utviklingen av logen slik at vi fortsatt kan oppleve at våre samlinger er til berikelse og utvikling for oss alle!

Med broderlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Erik Schjelvaag

Overmester