Broderforeningen

Publisert

Mot slutten av 1970-tallet var medlemstallet i vår moderloge, loge nr. 42 Humanitas nådd opp i 110 brødre, og det hadde da i en tid vært diskutert om tiden var inne for å danne en ny loge i Trondheim. Etter oppfordring fra DDSS (Distrikts-deputert Stor Sire) Kåre Botten tok Eks OM Øyvind Bjørke, sammen med 15 brødre fra loge Humanitas, initiativet til å danne en ny broderforening i Trondheim.
Den 29. november 1982 ble Trondheim Broderforening stiftet med følgende valgte styre: 
Formann Arild W. Myhre
Viseformann Bjørn Tilseth
Sekretær Nils Moe
Kasserer Inge Morten Ustad
Arkivar Karl Madsen
 

Styret i broderforeningen
Bak:Nils Moe, Inge Morten Ustad, Karl Madsen
Foran: Arild W. Myhre, Bjørn Tilseth

Det var mange oppgaver å ta fatt på. Styret holdt jevnlig møter, og broderforeningen hadde møte fast én gang i måneden. Som formann i den forrige broderforeningen i Trondheim, kunne Eks OM Odd Lillegraven gi gode råd til den nye broderforeningen. Det kom inn 17 forslag på navn til den nye loge, og etter avstemning ble ”Nidaros” valgt og senere godkjent av Storlogen. Eks OM Øistein Ronæss, loge Humanitas, tegnet den nye loges segl, og logens sang ble skrevet av Knut Ferdinand Dahl, loge nr. 3 Eystein. Arbeidet i broderforeningen ble sterkt preget med å klargjøre de nye lokaler på Kystad Gård. Flere av broderforeningens medlemmer nedla et stort arbeid i denne ombyggingen, ikke minst ved at broderforeningen var pålagt dugnadsarbeid med blant annet ansvar for all utvendig maling av bygget. Moderlogen Humanitas støttet godt opp om broderforeningen, mens oppslutningen fra de logene i Trondheim ble mindre enn forventet. Etter to års arbeid holdt broderforeningen sitt siste møte den 25 oktober 1984. 30 brødre, hvorav 28 fra Humanitas, var klare for overgang til den nye loge, som fikk nummer 109 og altså navnet Nidaros.

Logens stiftelse 3. november 1984.
De nye lokalene i Odd Fellow gården på Kystad ble innviet den 2. november 1984, og Loge nr. 109 Nidaros ble instituert (offisielt grunnlagt) dagen etter, altså 3. november 1984. 
Storlogen var representert med Stor Sire Erik Evjen, Eks Stor Sire Arne Espelund, Deputert Stor Sire Einar Brovoll, Deputert Stor Sire for Nord-Norge Jermund Mehus, Stor Sekretær Bjarne Brunborg, Stor Skattmester Einar Mathisen og Stor Marsjall Oddvar Storm Arnesen. Fra vårt eget distrikt deltok Distrikts Deputert Stor Sire Kåre Botten og Eks Distrikts Deputert Stor Sire Hammond Rossbach.


Logens første embedskollegium
Overmester Arild W. Myhre
Undermester Bjørn Tilseth
Sekretær Nils A. Moe
Skattmester Karl Madsen
Kasserer Inge Morten Ustad
 

Logens Chartermedlemmer
Hans Svee
Øyvind Bjørke
Lars Røw
Bjørn Eugen Johansen
Bjarne Saltrø