Pådekking og servering våren 2020

 

Vi fortsetter ordningen med en egen gruppe dekker matbordet før møtene. Ansvarlig leder sørger for å avtale tidspunkt for oppmøte med de andre.

 

Serveringsgruppen deltar i servering og rydding etter måltidet. Hver enkelt  er ansvarlig for å bytte eller skaffe vikar hvis man ikke kan møte på oppsatt dato. Gi beskjed om stedfortreder til den som står som ansvarlig leder.

 

Dato

Møte

Matrett

 

Navn

 

Telefon


 

Ons-dag

15.01


 

Nyttårsloge

 

Sted: Cicignon
 

Fiskesuppe

 

På-dekking

Birger Lykke

Leder

98062771

Roger Stefanussen

 

99250810

Arnold Nilsen

 

90112929


 

Servering

Paul Tore Hulsund

Leder

90757417

Torgeir Dybvik

 

92239623

Øyvind Hulsund

 

47910410

John Myhr

 

91515157

Tor E. Johansen

 

94790707

Torbjørn Holm

 

40460044

  

30.01. 

Arb.møte 

Kveldsmat-buffet

 

På-dekking

Terje Berg

Leder

45293155

Eidar Iversen

 

99297337

Wilfred Nebelung

 

90080700

 

Servering

Tommy Sletvold

Leder

90172528

Harald Øien

 

95842138

Stein-Are Reinås

 

97012765

Roger Larsen

 

40202981

Thor Olsen

 

91591600

Eskil Kotsbakk

 

90929214

             
 

13.02.
 

DHSG  
 

Gravlaks

 

På-dekking

Arnfinn Jørgensen

Leder

90136612

Bjørn Heltrø

 

90037304

Kjell Trygve Løfors

 

91322344


 

Servering

Einar Thomasgård

Leder

97186201

Nils Stokke

 

91165564

Andor Mikkelhaug

 

93427911

Øyvind Røskaft

 

99119020

Arne Kobberrød

 

90751530

  

27.02 

Innvielse 

BBQ - svinenakke

 

På-dekking

Birger Lykke

Leder

98062771

Roger Stefanussen

 

99250810

Arnold Nilsen

 

90112929

 

Servering

Harald Storli

Leder

90680628

Stig Arne Øverby

 

45607055

Jan Erik Netter

 

92092075

Bård Riise

 

92814151

Ragnar Moan

 

40412201

 
 

12.03.
 

Arb.møte
 

Skrei, lever og rogn

 

På- dekking

Terje Berg

Leder

45293155

Eidar Iversen

 

99297337

Wilfred Nebelung

 

90080700


 

Servering

Bjørn Basmo

Leder

95179844

Kristian Rokseth

 

92804410

Jørn Erik Norangshol

 

92431964

Kjell Tiller

 

90578466

Thor Arild Skaset

 

90506018

 
 

26.03.
 

Arb.møte
 

Helstekt svinefilet

 

På-dekking

Arnfinn Jørgensen

Leder

90136612

Bjørn Heltrø

 

90037304

Kjell Trygve Løfors

 

91322344


 

Servering

Paul Tore Hulsund

Leder

90757417

Torgeir Dybvik

 

92239623

Øyvind Hulsund

 

47910410

John Myhr

 

91515157

Tor E. Johansen

 

94790707

Torbjørn Holm

 

40460044

 
 

23.04
 

Arb.møte – Venne-aften/

Klubbaften
 

Kalkunbryst

 

På-dekking

Birger Lykke

Leder

98062771

Roger Stefanussen

 

99250810

Arnold Nilsen

 

90112929


 

Servering

Tommy Sletvold

Leder

90172528

Harald Øien

 

95842138

Stein-Are Reinås

 

97012765

Roger Larsen

 

40202981

Thor Olsen

 

91591600

Eskil Kotsbakk

 

90929214

 


 

07.05


 

Arb.møte


 

Middelhavs-laks

På-dekking

Terje Berg

Leder

45293155

Eidar Iversen

 

99297337

Wilfred Nebelung

 

90080700

 

Servering

Einar Thomasgård

Leder

97186201

Nils Stokke

 

91165564

Andor Mikkelhaug

 

93427911

Øyvind Røskaft

 

99119020

Arne Kobberrød

 

90751530

     
  

08.06

 

Hyggetreff, arr sammen med Loge 73 Magdalene 

Lapskaus


 

Vertskap/ servering

Ansv.: 

UM i Loge 73 Magdalene og UM i Loge 109 Nidaros

 

Nevnd for sosialt arbeid og

andre brødre