Prolog til Loge nr. 109 Nidaros 25 års Jubileum ved Gunnar Lien

Publisert

  Prolog til Loge nr. 109 Nidaros 25 års Jubileum

ved Gunnar Lien

 Det hendte i det Herrens år nitten åttifire.
Vår loge Nidaros var da en liten spire.
Humanitas, det var vår ‹‹far›› ,og hjalp oss godt i gang  med brødre som lå høyt i både kvalitet og rang.
For Øyvind, Lars og Bjørn og Hans og Bjarne
var Charterbrevets brødre, og DE var godt erfarne!
Men, Broderforeningen ble til i nitten åttito.
Det var på dette fundament VÅR loge skulle gro.
Styrt av Arild, Nils og Inge, Karl og Bjørn.
Og det ble sagt som sant og visst at alle tok sin tørn!  Vår kjære Erling ‹‹Bill›› må nevnes og må minnes.
Og venner: det er godt at SLIKE brødre finnes!
Og vennskap og broderskap grodde godt på Kystad Gård.
Et herskapshus med stil og sjarm, DER var det gode kår!
Mang en god historie vi hørte der, i alle slags valører.
Ja tenk da venner: enn om husets vegger hadde ører?
Da hadde de fått hørt om alt det gode som ble sagt.
Om kjærlighet og troskap og om vennskaps hånd utstrakt.
Og hva vår loge holder frem som gode idealer,
det kommer også tydelig frem i våre ritualer.
Så kom vi hit til Hørløcks veg og inn i nye saler.
Og vi synes da vel alle det er veldig bra lokaler?
For alt er nytt og fint og flott og trivelig og bra,
og danner ennå i dagboken et ubeskrevet blad.
Derfor ønsker vi velkommen i kveld,
når vi nå jubilerer og feirer oss selv.
Et spesielt ‹‹velkommen›› opp hit til vår stue
til Stor Sire Harald Thoen og hans frue!
Til slutt kan vi si at det er på sin plass
at vi alle tar fatt i, og løfter vårt glass.
Ja, løfter det opp med dette formål:
at vi utbringer loge NIDAROS` SKÅL!