Rekke øverst: (fra venstre):

Eks OM Alf Herman Solheim, SKM Willy Sandmo, SEKR Oddbjørn Kvalholm Nikolaisen, KASS Olav Zinke, STORREP Arnt Åge Albertsen.

Rekke nederst (fra venstre):

UM Svein Thommasen, OM Kjetil Woje.

Foto: Eks OM Per Angel Amundsen