Dato

Møte

Meny

Ansvarlig Klubbstyre

Ettermøte/Underholdning

09.01

Thomas Wilde

Snitter

Stein Kurås

Sosialt Samvær 

18.01

Nyttårsball

Indrefilete

Kjell S. Harila

Nyttårsball

23.01

Arb. møte

Snitter

Svein Thommassen

Sosialt Samvær 

13.02

Arb. møte venneaften

Snitter

Nils Nordskog

Sosialt Samvær 

27.02

2+

Skotsk aften

Odd Magne Wik

Sosialt Samvær 

12.03

1+

Skreiaften

Roger Nilsen

Sosialt Samvær 

26.03

0+

Lammestek karamellp.

Mathis Larsen

Sosialt Samvær 

23.04

Innvielse

Svinekoteletter

Willy Sandmo

Sosialt Samvær 

14.05

0+.

Spekemat

Egil Gustav Larsen

Sosialt Samvær 

28.05

Sommermøte

Havrettsbord

Bjørnar Nystrand

Sosialt Samvær 

'10.09

Oppstart møte

Snitter

Rune Jonny Olsen

Sosialt Samvær