Høst/Vinter/Vår 2023-2025

Embedskollegiet i loge 123 Stella Nova

ønsker alle brødre velkommen til våre møter

som avholdes 2. og 4. torsdag i måneden.

Møt så ofte dere kan. 

Et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene! 

           
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Ole Selvær

OM

 

21.09.1991