Høst-terminen 2019

    Embedskollegiet i loge 123 Stella Nova

ønsker alle brødre velkommen til våre møter

 som avholdes 2. og 4. torsdag i måneden.

                      Møt så ofte dere kan. 

Et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene! 

           
                  Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

               Jan Nicolai Nilsen
                            OM

21.09.1991