Foran fra V: Stor/rådsrep Oddbjørn K. Nikolaisen, OM Ole Johan August Selvær, Fung. Eks OM Kjell Sverre Harila, 

Bak fra V: Sekretær Anders B Rydmark, UM Kolbjørn Andreassen, CM Mikael Karlsen, SkM Kurt Arne Brannfjell, Kapellan Odd Magne Wik