Rekke øverst: (fra venstre Sekr. Kolbjørn Andreassen, Cm.Johan Berntsen,Skm. Mathis Larsen, Kap. Ole J. Selvær

Um. Kjell S. Harila, Stor rep.Kjetil Woje, Om. Jan N. Nilsen, Eks.Om. Oddbjørn K.Nikolaisen, 

Foto: Øyvind Liahjell Haneseth