Stella Nova

Øvingskvelder høst 2019

 Dag

 Dato

 Klokkeslett

 Sal

 Onsdag

 26.02.2020

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

 11.03.2020

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

 22.04.2020

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

13.05.2020

 21:00

 Th. Wildey