Stella Nova

Øvingskvelder våren 2021

 Dag

 Dato

 Klokkeslett

 Sal

 Onsdag

 13.01.2021

 Avlyst

 Th. Wildey

 Onsdag

 24.02.2021

 Avlyst

 Th. Wildey

 Onsdag

10.03.2021

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

24.03 2021

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

 07.04.2021

 21.00

 Th. Wildey

 Onsdag

 09.06 2021

 21.00

 Th. Wildey