Stella Nova

Øvingskvelder høst 2020

 Dag

 Dato

 Klokkeslett

 Sal

 Onsdag

 09.09.2020

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

 23.09.2020

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

11.11.2020

 21:00

 Th. Wildey

 Onsdag

25.11.2020

 21:00

 Th. Wildey