Rekke øverst: (fra venstre):

Storrepr. Alf Hermann Solheim, Sekr. Aksel O Kalås, Skm. Egil Larsen, CM Kjell S. Harila.

Rekke nederst (fra venstre):

Eks OM Svein Thommassen, OM Oddbjørn Kvalholm Nikolaisen, UM Kolbjørn  Andreassen.

Foto: