Kollegiet 2017 - 2019

Rekke øverst: (fra venstre):

Storrepr. Alf Hermann Solheim, Sekr. Jan N. Nilsen, Skm. Egil Larsen, Herold Finn Inge Hanssen, CM Kjell S. Harila.

Rekke nederst (fra venstre):

Eks OM Svein Thommassen, OM Oddbjørn Kvalholm Nikolaisen, UM Kolbjørn  Andreassen.

Foto: Øyvind Liahjell Haneseth