Torsdag 25.10.2007 kunne brødre i loge 123 Stella Nova glede seg over to nye 25-års veteraner.

 

På bildet flankerer disse vår DSS Ed. O  Dølvik. Jubilantene Strorepresentant Stein Kurås til venstre og Eks Kass Ole Helmer Henriksen til høyre. Spesielt var det også at br Stein Kurås i samme møte ble innsatt som logens nye Storrepresentant - dobbelt festanledning m.a.o. Et meget godt frammøte laget en fantastisk ramme om begivenheten,

 

Bilde og tekst av

 

Eks Storrepresentant Torbjørn Strand