Torsdag 13.11.2014 fikk loge 123 Stella Nova 3 nye 25års veteraner i en flott sermoni.

Foran fra venstre UM Svein Thomassen, br Finn Ole Nilsen og Eks OM Per Angel Amunden. Bak fra venstre Fung Eks OM Alf Herman Solheim, OM Kjetil Woje, Eks OM Arnt Åge Albertsen og Eks OM Kurt Eilertsen.