Torsdag 23.5.2013 fikk loge 123 Stella Nova en ny 40års veteran. Robert Robertsen ble hedret i en flott sermoni.

 

Foran fra venstre DSS Torbjørn Strand, 40års Veteran jubilant Robert Robertsen og OM Alf Herman Solheim.

Bak fra v: Fung Stor Marsjall Arnt Åge Albertsen, fung Dep Stor Sire Edvard O Dølvig, fung Stor Kap Pål Bjerke og fung Stor Vakt Geir Vangen.