Valgte embedsmenn for perioden 2019 - 2021

Storrepr.      Åse Næss

OM              Eirin Elverhøi

UM               Kari Heen Bakke

CM Marit      Synnøve Emilsen

Skattmester Turid Grimsøen Trønnes

Sekretær      Anne Margrethe Solberg

Kapellan T   Tove Ødegård

 

Valgte nevnder for perioden 2019 - 2021

Logens Styrkelse og Ekspansjon

Storrepr. Åse Næss

Eks.        OM Anikken Helgar

Str.         Annie Helene Spydevold Rognerud

Str.         Marit Synnøve Westbye

Str.        Layla Wenche Westby

Varamann Eks OM Inger-Karin Tveter Engebretsen

Nominasjonsnevnden

Eks OM  Åse Lislerud

Eks OM  Inger Schade

Eks OM  Margrethe Dahlen

Str.         Berit Loe Høilund

Str.         Gerd Irene Klavestad

Varamann Eks OM Inger-Karin Tveter Engebretsen

Finansnevnden

Str. Layla Wenche Westbye

Str. Tone Broback Hansen

Str. Solveig Raa

Varamann Str. Marwell Helene Dahl Lindbeck

Revisjonsnevnden

Str. Randi Schie

Str. Bjørg Moen

Str. Lisbeth Johansen

Nevnd for hjelp og støtte

Str. Eva Løkkeberg

Str. Marit Emilsen

Str. Bjørg Johannessen

Str. Anne-Grethe Bakke

Str. Karin Oliversen