Valgte embedsmenn for perioden 2019 - 2021

Storrepr.      Åse Næss

OM              Eirin Elverhøi

UM               F. Eks. OM Anikken Helga

CM Marit      Synnøve Emilsen

Skattmester Turid Grimsøen Trønnes

Sekretær      Anne Margrethe Solberg

Kapellan T   Tove Ødegård

 

Valgte nevnder for perioden 2019 - 2021

Logens Styrkelse og Ekspansjon

Storrepr.  Åse Næss, leder

Eks. OM   Anikken Helgar

Str.           Annie Helene Spydevold Rognerud, sekretær

Str.         Marit Synnøve Eriksen

Str.         Synnøve Holtermann Broholm

Str.        Layla Wenche Westby

Varamann Eks OM Inger-Karin Tveter Engebretsen

Nominasjonsnevnden

Eks OM  Åse Lislerud, leder

Eks OM  Inger Schade

Eks OM  Margrethe Dahlen

Str.         Berit Loe Høilund, sektretær

Str.         Gerd Irene Klavestad

Varamann Eks OM Inger-Karin Tveter Engebretsen

Finansnevnden

Str. Layla Wenche Westby, leder

Str. Tone Broback Hansen

Str. Solveig Raa, sekretær

Varamann Str. Marwell Helene Dahl Lindbeck

Revisjonsnevnden

Str. Randi Schie

Str. Bjørg Moen

Str. Lisbeth Johansen

Nevnd for hjelp og støtte

Str. Eva Løkkeberg

Str. Marit Emilsen

Str. Bjørg Johannessen

Str. Anne-Grethe Bakke

Str. Karin Oliversen