Anskaffelsesnevnd:

Insp. Kjersti Kristoffersen, leder

Søster Lone Nilsen, sekretær

eks.OM Margrethe Dahlen

 

 Nevnd for omsorg:

Eks OM Anne Berit Tegneby, sekretær

OM Eirin Eleverhøi

Søster Annie Rognerud Spydevold

Eks OM  Reidun  Engebretsen 

Søster Leoni Zeidl Johansen

Søster Tone Storm Hansen, leder

 

Nevnd for søstertreff:

Eks OM Hege Lannem, leder

Eks. OM Gro Kalnes,sekretær

Eks OM Inger Schade

Søster Marit Synnøve Eriksen

 

Nevnd for utadvent arbeid:

Eks. OM Eva Borg Grønnerud

Søster Signe Skarpholt

Søster Eli Glomsrud

Søster Kari Bjoner

Søster Lone Nilsen, sekre

Søster Tove Jamissen

Søster Kirsti Øyen

Søster Randi Kristine Monstad, leder

Søster Inger Berg Olsen

Søster Agnethe Krause Johansen

 

 

Privatnevnda:

Fung. UM Eks Annikken Helgar

Søster Grete Øren

Søster Anne Helene Troøien Sagerup

Søster Eva Kristine Syversen

Søster Aud Kristin Lunde

Søster Anne-Grete Holum

Søster Wenche Lislerud Søtorp

Søster Grete Kylstad Larsen

Søster Tove Sivertsen

 

Nevnd for søsterfond:

Eks OM Turid Halvorsrud, leder

Eks. OM Brit S. Carlsen

Søster Bjørg Moen

Søster Trine Lise Junge

Søster Bitten Skoglund

Søster Kari Korneliussen, sekretær

Søster Toril Front-Andersen