Anskaffelsesnevnd:

Insp. Kjersti Kristoffersen

Søster Lone Nilsen

eks.OM Margrethe Dahlen

 

 Nevnd for omsorg:

Eks OM Anne Berit Tegneby

OM Eirin Eleverhøi

Søster Annie Rognerud Spydevold

Eks OM  Reidun  Engebretsen 

Søster Leoni Zeidl Johansen

Søster Tone Storm Hansen

 

Nevnd for søstertreff:

Eks OM Hege Lannem

Eks. OM Gro Kalnes

Eks OM Inger Schade

Søster Marit Synnøve Eriksen

 

Nevnd for utadvent arbeid:

Eks. OM Eva Borg Grønnerud

Søster Signe Skarpholt

Søster Eli Glomsrud

Søster Kari Bjoner

Søster Marit Laila Magnussen

Søster Tove Jamissen

Søster Kirsti Øyen

Søster Randi Kristine Monstad

Søster Bodil Bäckstrøm

 

Privatnevnda:

UM Kari Heen Bakke

Søster Annikken Helgar

Søster Grete Øren

Søster Anne Helene Troøien Sagerup

Søster Eva Kristine Syversen

Søster Aud Kristin Lunde

Søster Anne-Grete Holum

Søster Wenche Lislerud Søtorp

Søster Grete Kylstad Larsen

Søster Tove Sivertsen

 

Nevnd for søsterfond:

Eks OM Turid Halvorsrud

Eks. OM Brit S. Carlsen

Søster Bjørg Moen

Søster Trine Lise Junge

Søster Bitten Skoglund

Søster Kari Korneliussen

Søster Toril Front-Andersen