Hva DU skal gjøre ved utløst brannalarm  

 

VARSLE – REDDE – SLOKKE

Varsle: 

- Brannalarm varsles automatisk til brannvesenet 

 Alarmsentralen skal ikke betjenes før brannvesenet kommer!!  Oppdager du brann/røyk uten at det har gått alarm benyttes manuelle  meldere 

- Varsle om nødvendig de som er i fare 

Redde: 

- Bistå etter beste evne ved evakuering 

- Bistå om nødvendig de som trenger ekstra hjelp 

Slokke: 

- Hvis mulig, forsøke og slokke ilden med brannslukningsapparat,  brannslange,    brannteppe etc. 

Hold deg orientert om: 

- Rømningsveier og rømningsplaner 

- Manuelle melderes plassering 

- Slukkeutstyrets plassering 

- Bruksanvisning for håndslukkeutstyr 

- Branninstruksen 

Samlingsplass for alle evakuerte: 

- Den store parkeringsplassen 

- OM/HP/HM som ansvarlig leder kontrollerer ved opprop i samråd med  Sekretær at alle er ute