Torsdag 1. november 2018 var en leirkveld utenom det vanlige. Denne kvelden sto i Barmhjertighetens tegn, og det var 9 matriarker fra Håpets grad som skulle opphøyes til Barmhjertighetens grad. Av disse var 6 fra Rebekkaleir nr. 9 Trondheimen og 3 fra Läger nr. 9 Cassiopeia i Sundsvall. Riktig mange matriarker var møtt opp, og det gjorde møtet ekstra fint. Vi hadde en fin og høytidelig kveld i Leiren, ledet av vår HM Randi Storset Pierre. Til måltidet var det dekket 9 nydelige bord. Det ble servert kokt kveite med Sandefjordsmør, salat og poteter/gulrot. Etter maten fikk vi kaffe og hjemmebakte kaker. YP Oddrun Sveen Veines holdt en tankevekkende og vakker tale over kveldens tema, barmhjertighet.

Vice hovudmatriark Ann-Christine Backlund fra läger nr. 9 Cassiopeia holdt takketalen. Hun sa at denne kvelden var historisk, det var første gang i vår historie at det var leirslagning og gradspassering fra to land sammen. Våre ritualer er jo de samme, men likevel forskjellige. Det samme med spillet; men det er vel det fine, og at det gir forskjellige impulser. Hun takket for en fin og hyggelig kveld sammen med matriarkene fra Rebekkaleir nr. 9 Trondheimen.

Til sist takket en av de nye matriarkene fra Barmhjertighetens grad, Else Marie Østlund, for maten.

Tekst: Karin Reitan

  

  

 

Velkommen matriarker, under stjernehimmelen, rundt bålet, sammen

Velkommen, vår DSS Dorid Solrun Berg, og spesielt velkommen, våre svenske matriarker fra Rebekkaläger nr. 9 Cassiopeia: DSS Ulla Zaar, Vise hovudmatriark Ann-Christine Backlund, ersättare til Lägermarskalk Laila Schedin og matriarkene Sussanne Isaksson, Britta Östberg, Ulla-Carin Âslund og Ingrid Lamberg. Og de tre som er resipiender i dag, Kristina Sjöstedt, Lena Gavelin og Ewa Söderberg.

Det er en stor glede for oss å ha besøk av dere. Vi skal ha opphøyelse til Barmhjertighetens grad av 9 matriarker i kveld;

seks matriarker av Rebekkaleir Trondheimen og tre matriarker av Rebekkaläger Cassiopeia. Det er en helt spesiell hendelse, vi skriver historie i dag! Vi har aldri gjort det før; og det er stort å få oppleve det sammen. Velkommen!

HM Randi Storset Pierre

 

       

 

Tale ved YP Oddrun Sveen Veines

Kjære matriarker av Barmhjertighetens grad.

Gratulerer med dagen til dere alle. Spesiell hilsen til dere tre matriarker fra Rebekkaleir nr. 9 Cassiopeia. Dere gjorde denne leirslagning spesiell og berikende for oss.

I kveld er dere kommet i mål på vandringen som startet for ganske mange år siden for de fleste av dere. Lite forsto dere nok da dere ble innviet, at denne vandringen fra Troskapsgraden i Logen til Barmhjertighetens grad nå i aften i Leiren skulle bli så innholdsrik.

Dere har nå fått den formelle undervisning som vår orden kan gi. Håper at denne vandringen har vært fruktbar og givende for den enkelte av dere. Det vi har med oss fra denne vandringen har nok berørt og gjort noe med oss i positiv forstand.

Ordene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet og Tro, Håp og Barmhjertighet kan tolkes og ha ulike betydninger for oss. Men hele tiden mot et felles mål: Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder, det gjøre og I mot dem. Med trygghet og kjærlighet gjør vi sammen Logen og Leiren til et godt sted å være.

Dronning Elisabeth 2. sa i sin første tale som dronning: De sterkeste av alle bånd er ikke de som nedtegnes i dokumenter, men i hjertene hos de mennesker som har den samme tro og de samme mål. Vår felles tro på Ordenen og vårt felles mål er det bånd som dere gjennom deres vandring har levd etter.

Hva er så Barmhjertighet?

Dansken, filosofen, teologen og presten Løgstrup sier: Av den kjærlighet du forventer fra andre, vet du hva du skylder din neste. Løgstrup sier videre at barmhjertighet er ikke et karaktertrekk, men jeg kan si Ja til å være åpen for å handle når barmhjertigheten spontant opptrer i meg.

Altså: Barmhjertighet er et ord som krever handling for å eksistere, noe som vi i Leirslagningen tydelig fikk se i aften. Barmhjertighet forutsetter at vi ser hverandre, at vi setter søkelyset på vår neste. Barmhjertighet med baktanker, dvs. at den enkelte har egen gevinst av det, er ikke barmhjertighet. I bokmålsordboka betyr barmhjertighet egentlig: Med hjerte for de fattige og videre godhjertet, mild og nådig.

La disse betraktninger om ordet barmhjertighet følge oss videre. Håper at vandringen fram til i dag har gitt dere en positiv og givende vandring, slik at dere vil fortsette i leiren.

Leiren er jo møtestedet der vi samles og møter matriarker fra logene i vårt distrikt, noe som igjen er med på å utvide vennskapskretsen og gi utviklingsmuligheter. Nye tanker og erfaringer utveksles, alt til Ordenens og medlemmenes beste.

Lykke til på Deres videre vandring i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,  styrket i Tro, Håp og Barmhjertighet.

 Jeg vil avslutte med Tage Danielsson ord:

 

SOLMORGON VED HAVET

En droppe droppad i livsens elv,

har ingen kraft till att flyta själv.

Det ställs et krav på varende droppe:

hjälp att holda dom andra oppe.

 

       

     

Fotograf: Tove Heltrø