BETJENING AV INNBRUDDSALARM

ALARMOMRÅDER:  

     1. SOKKEL SPISESAL  

     2. SOKKEL LOGESAL  

     3. 2. ET SPISESAL OG SALONG  

     4. 2. ET LOGESAL  

     5. NØDDØR SOKKEL  

OMRÅDENE ER VIST I SIDEPANEL VED BETJENING I 1. ET.  

 

INDIKASJONER PÅ PANEL:  

PANELET VISER RØD DIODE NÅR ALARMEN ER PÅSLÅTT OG GRØNN DIODE NÅR  ALARMEN ER AV. ALARMEN FOR NØDDØR SOKKEL ER AVSLÅTT SÅ LENGE EN  AV DE ANDRE SONENE ER AVSLÅTT. VED BETJENING AV ALARMEN VED DØR I  SOKKEL VISER HER RØD LAMPE STATUS. NÅR DENNE ER SLUKKET ER ALARMEN  AV.  

VED UTLØST ALARM SKAL ALARMSELSKAPET STANLEY RINGES PÅ NUMMER 

                                                     O5010  

HER MÅ KODEORD OPPGIS. DETTE GIS TIL NØDVENDIGE EMBETSMENN VED  HENVENDELSE TIL NEDENFOR NEVNTE PERSONER  

STANLEY VIL DA KUNNE KVITTERE ALARMEN  

HAR VEDKOMMENDE SOM HAR UTLØST ALARMEN NØKKEL, KAN SIRENER  RASKT AVSTILLES VED Å SLÅ AV SONEN SOM HAR GÅTT I ALARM. HUSK AT  STANLEY UANSETT MÅ KONTAKTES  

Kontaktpersoner for passord:  

Sverre Dypdahl 99210720  

Per Morten Gravås 90112324