INSTRUKS VED AKUTT SYKDOM UNDER LOGE/LEIRMØTE

ORDENSHUSET HØRLØCKSVEG 66

Denne prosedyren skal ligge på alle embedsstoler

Generelt

 1. Når en søster/bror opplever akutt sykdom under møte, skal hun/han tas vare på.
 2. Kan hun/han forlate salen på egen hånd, gjør de det, og YV følger ut og bistår vedkomende.
 3. Kan hun/han ikke forlate salen (må sitte, ligge, mister bevissthet) banker OM og ber søstre/brødre forlate salen og gå til spisesalen.

Ved akutt sykdom som krever bistand fra nødetater/legevakt

 1. OM er ansvarlig for at lokalene evakueres straks, og informerer alle om hva som skal skje.             OM er ansvarlig for å organisere arbeidet videre inne i salen.
 2. UM og hennes/hans vakter loser embedsmenn og søstre/brødre ut av salen og videre til spisesalen.
 3. OM, Sekretær og Skattmester blir igjen inne i salen. Alle skal forholde seg rolig, og bistå OM.
 4. Det er en fordel om medlem med lege-/sykepleier-/helsearbeiderkompetanse blir igjen for å ta vare på den som er syk.
 5. Om man velger å kontakte 113 for bistand og veiledning, kan det være en fordel at en søster/bror som kjenner sykdomsbildet hentes inn for å bistå.
 6. Lukk dører til salen slik at det blir ro for den som er syk.
 7. Ved behov for assistanse fra ambulanse, går Sekretær ut og møter ambulansen og viser dem vei opp til salen.
 8. Om den syke blir sendt til videre vurdering/behandling, organiserer Skattmester at evt. eiendeler (veske, yttertøy, sko) finnes frem og sendes med. Den syke trenger kanskje følge; det avklares med aktuelle medlemmer.
 9. Søstre/brødre informeres om hva som er gjort; det er viktig å skape ro og trygghet i det videre møtet.

Denne instruks skal gjennomgås 1 ganger i året.

Gjennomføring av ovennevnte prosedyre forutsetter at Sekretær har mobiltelefon tilgjengelig.