Oddmund Antonsen og Kjell Magnus Jenvin:

Torsdag 12.05.2016 ble Eks OM Oddmund Antonsen tildelt 50års veteranjuvel og Eks OM Kjell Magnus Jenvin  tildelt 40års veteranjuvel. To flotte sermonier ledet av DSS Magne Pettersen.

Arne Marken:

Torsdag 10.10.2013 fikk loge 123 Stella Nova en ny 40års veteran. Arne Marken ble hedret i en flott sermoni.

Foran fra venstre OM Kjetil Woje, 40års veteran Arne Marken og DSS Torbjørn Strand.

Bak fra venstre Fung Stor Marsjall Arnt Åge Albertsen, fung Stor Kap Stein Kurås, fung Dep Stor Sire Edvard O Dølvig og fung Stor Vakt Bjørnar Olsen.

 

 

Robert Robertsen:

Torsdag 23.5.2013 fikk loge 123 Stella Nova en ny 40års veteran. Robert Robertsen ble hedret i en flott sermoni.

 

Foran fra venstre DSS Torbjørn Strand, 40års Veteran Robert Robertsen og OM Alf Herman Solheim.

Bak fra venstre: Fung Stor Marsjall Arnt Åge Albertsen, fung Dep Stor Sire Edvard O Dølvig, fung Stor Kap Pål Bjerke og fung Stor Vakt Geir Vangen.