Høsten 2023

Loge 90 Vesterhav er stiftet i 1975 og skal i 2025 feire sitt 50 års jubileum.

Vi teller i dag 73 medlemmer og har et sterkt ønske om flere medlemmer, ekstra kjekt hadde det vært å få yngre medlemmer.

Dagens kollegie ble innsatt i august 2023 og er derfor nye i jobbene sine.

Dagens kollegie har et spesielt fokus på å lage godt samhold mellom brødrene, såvel på logehuset som utenfor. Det vil bli forsøkt å lage til uformelle sammenkomster mellom brødrene i løpet av høst og vår semesteret. Dette for å skape samhold og etterleve grunnsetningene våre Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Vel møtt i Sørhauggaten. 219

Overmester
Torgeir Alne