Storrepr. Arild Algerøy 901 67 220
OM Karl Magnus Kirkhus 976 61 518
UM Trygve Gunnarshaug 951 09 046
Sekretær Keneth Rogne Johansen 920 84 009
Skattmester Fredrik Grinde 909 45 575
Ceremonimester Robert Eriksen 911 49 385
Kapellan Torgeir Alne 415 61 230
Inspektør Jostein Kvaløy 469 79 049