Litt om loge 90 Vesterhav i Haugesund

Loge 90 Vesterhav fra opprinnelse til hvordan vi driver i dag.
Som logens emblem viser, ble denne logen startet den 15. november 1975, og har siden den tid hjulpet 
loge 112 Høyevarde i Kopervik og 148 Tonjer i Haugesund. Vi har gode
sammenkomster med disse logene hver høst og vår, og stiller gjerne opp
for hverandre når dette er påkrevd ved spesielle anledninger. Pr dato består
Vesterhav av 73 medlemmer og ønsker å vokse fremover.
Møtene våre gjennomføres i Logesalen etter samme oppsett som alle Odd Fellow
Loger i Norge. Vi har ettermøter med et brodermåltid og sosialt
samvær med bestanddeler som foredrag, quiz, reiseskildringer og annet
som brødrene setter stor pris på. Dette medfører gode frammøtetall og godt
samhold mellom logebrødrene.

Hver høst og vår har vi et åpent møte hvor mulige nye medlemmer kan delta og få god informasjon om hva
Odd Fellow står for!


Ta gjerne kontakt med en av oss som er listet på forsiden for vår loge.


Med vennlig hilsen
Torgeir Alne
Overmester