Privatnevnda 2021 - 2023

Leder: UM Ruth Aandal-Herseth

May Linchausen

Eva Skogvold

Wenche Sommerseth

Lisa Steffensen

Cathrine Sandvik

Gunn Jorid Jensen (har vært medlem fra høsten 2021 til høsten 2022)