KOLLEGIEMØTER VÅREN 2024

Normalt gjennomføres kollegiemøtene i uken FØR påfølgende logemøte mandag.

Saker til behandling må være OM Ruth Aandal-Herseth ihende senest 2 dager før møtet.     

E-post: ruthaah@gmail.com eller mob nr: 971 57087

 

Torsdag     4. januar - gjennomført

Torsdag   18. januar - gjennomført

Torsdag     8. februar - gjennomført

Torsdag   22. februar - gjennomført

Torsdag     7. mars

Onsdag    3. april

Torsdag   18. april

Torsdag     9. mai ? 

Torsdag   23. mai

Torsdag     6. juni