KOLLEGIEMØTER HØSTEN 2024

Normalt gjennomføres kollegiemøtene i uken FØR påfølgende logemøte mandag.

Saker til behandling må være OM Ruth Aandal-Herseth ihende senest 2 dager før møtet.     

E-post: ruthaah@gmail.com eller mob nr: 971 57087

 

Torsdag 05.09  

Torsdag 19.09  ? forb. jubileum Festloge

Torsdag 10.10  

Torsdag 24.09

Torsdag 07.11

Torsdag 21.11

Torsdag 05.12

Torsdag 09.01

Torsdag 23.01