Høsten 2020

Søndag 13.09 - kl 20:00 - øvelse DEK

Søndag 27.09 - kl 20:00 - øvelse 50 Ve.Ju

Søndag 25.10 - kl 20:00 - øvelse 40 Ve.Ju

Søndag 08.11 - kl 20:00 - øvelse Innvielse

Søndag 22.11 - kl 20:00 - øvelse 25 Ve.Ju

Søndag 13.12 - kl 20:00 - øvelse Julemøte