Høsten 2021

Under forutsetning av at ikke noe blir avlyst så starter vi opp første øvingskveld 

Søndag  12.09.2021  kl 21.00  (Installasjon) - Merk klokkeslett

 

Videre:

Søndag 26.09.2021  kl 20:00  (50 års Ve.Ju)

Søndag 03.10.2021  kl 20:00  (DEK)

Søndag 10.10.2021  kl 20:00  (Innvielse)

Søndag 24.10.2021  kl 20:00  (25 års Ve.Ju)

Søndag 07.11.2021  kl 20:00  (25 års Ve.Ju)

Søndag 21.11.2021  kl 20:00  (40 års Ve.Ju)

Søndag 12.12.2021  kl 20:00  (Julemøte)