2020

SØNDAG:

26.01.2020 - kl 20:00   (40 års Ve.Ju.)

23.02.2020 - kl 20:00   (Den Gode Vennskaps grad)

26.04.2020 - kl 20:00   (Innvielse)

10.05.2020 - kl 20:00   (Den Edle Kjærlighets grad)