Under oppdatering:

LANDSSAKEN 2024 - 2026

Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Odd Fellow Ordenen

 

28. mai 2024 - utsending av e-post / sms til søstrene:

Vedlagt følger Invitasjonen fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse til møte i Bodø 3. august 2024. Ettersom det ikke er et logemøte/møte i logens lokaler, tenker jeg at vi ikke stiller i logeklær.  Logens brødre og søstre oppfordres også til å ta med venner og bekjente til møtet.

Med søsterhilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
Sildres kontaktperson Landssaken
 
 

 

Les mere:

Presentasjon av Landssaken Stiftelsen Norsk Luftambulanse