Vår Loge ble instituert den 26. mai 1934 og rundet altså 85 år i 2019. Logen feiret sitt 75 års jubileum den 26. mai i 2009. (Se egen sak).


Initiativet i 1932

Høsten 1932 tok 6 Odd Fellow brødre bosatt i Moss og omegn, initiativet til å danne en broderforening i Moss. Disse var Lars Brandstrup, Jacob Sundby, Sigurd Knutsen, Einar Frode Syvertsen, Ewald Olsen og Carl Grytland. De 5 først­ nevnte var da medlemmer av Loge nr. 12 Kongsten, mens Carl Grytland var medlem av Loge nr. 15 Kongshaug.

Allerede på ettersommeren i 1933, var an­ tallet brødre som ønsket å være med i "broderforeningen Varna", steget til 11. De 5 nye fra Moss ble tatt opp i Loge nr. 12 Kongsten.

Den 21. oktober 1933 ble "broderforeningen Varna" av IOOF stiftet, med bror Jacob Sundby som formann, bror Karl A. Svens­son som sekretær og bror Einar Asbjørnsen som kasserer. Foreningen var nå et faktum og man begynte arbeidet med dannelse av logen.

I vinterhalvåret 33-34 ble 15 nye brødre inn­ viet og det ble foretatt 42 gradpasseringer. Alt dette arbeidet ble utført av vår moder­ loge, Loge nr. 12 Kongsten.

Stiftelsen

Lørdag den 26. mai 1934 ble Loge nr. 18 Varna instituert i de lokalene vi den gang hadde til disposisjon i Dronningensgt. 29, 5. etasje. Det ble en verdig instituering, under ledelse av Stor Sire Gustav Eriksen.

Det første ordinære møtet ble holdt 5. juni 1934. Ved starten var 26 brødre tilsluttet var loge, og i dag (mars 2009) har Logen 125 medlemmer.

Utviklingen

Gjennom disse nesten 75 årene siden institueringen har Logen hatt varierende forhold å arbeide under, de fem okkupasjonsårene (1940-45) fikk vi ikke lov til å samles eller ha møter, noe som førte til at Logen i 1945 bare hadde 27 medlemmer igjen av 51. Men fra 1945 til dags dato har med­lemstallet vært økende.

I 1952 sto vi som moderloge for Loge nr. 34 Fredriksten, Halden, og 25 brødre, vesentlig tatt opp for broderforeningen der, gikk over i den nye Logen.

I 1957 var vi igjen moderloge, denne gang for Loge nr. 51 Folden. Det var 31 brødre, alt vesentlig tatt opp i Loge nr. 18 Varna, som dannet broderforeningen og 7. februar 1957 stiftet Loge nr. 51 Folden, som da ble den andre Logen i Moss.

Tidligere embedsmenn i vår Loge var med på institueringen av Leir nr. 7 Østfold den 9. november 1960. Her ble var Eks. OM Finn Torgen Leirens første H.P. og OM Ingar Kristiansen sekretær.

For å skape litt mer liv og innhold i grad­ spillene har vi gjennom ivrige og dyktige brødre anskaffet drakter og utstyr til l. og 2. grad. Vi har alltid lagt vekt på gjennomføringen av spillene og aktørene har øvinger før hver gradpassering.

Vi har gjennom årene hatt gode forbindel­ser med andre Loger. Foruten kontakten med logene i Østfold, har vi hatt meget god forbindelse med Loge nr. 22 Thomas Wildey i Oslo siden denne loges instituering i 1948. I tillegg har vi jevnlig besøk fra og besøk til andre loger i nærområdet.

Venneloger i Danmark og Sverige

Allerede den 27. mars 1947 fikk vi kontakt med Loge nr. 25 Horsia i Danmark. I oktober 1952 besøkte logens OM Viggo Hermansen og Skattmester Ingar Kristiansen Loge nr. 25 Horsia for første gang. I årene utover har det vært jevnlig besøk begge veier. Nå er oppslutningen om våre vennskapsturer så stor at vi må leie inn en egen buss når vi drar på tur til Horsens.

I 1960/61 fikk vi forbindelse med Loge nr. 47 Gullmarn i Lysekil. Siden har det vært jevnlig kontakt mellom logene. I tillegg til å delta på hverandres møter har vi mange ganger vært og feiret Mortensgås i Lysekil.

For ca. 10 år siden ble det opprettet kontakt med Loge nr. 121 Folke Bernadotte i Stockholm.  I perioden 2005 – 2007 ble det mer konkret samarbeid. Da ble Loge nr. 18 Varna invitert til å motta en budkavle. Den ser ut som en murerskje, og er laget av en av brødrene i Loge nr. 121 Folke Bernadotte. I avtalen står det at man innen 500 dager skal bli kaldt for å hente kavlen. Loge nr. 121 har vært en gang i Moss og hentet kavlen. Vi har vært 2 ganger i Stockholm, siste gang var i oktober 2008. Det betyr at vi skal være vertskap og motta budkavlen våren 2010.

Disse forbindelser har vært til stor glede og gavn for vår loge og betydd meget for brødrene.

I januar 1972 utkom første nummer av Varnaposten. Den la "nede" fra 1980, men gjenoppsto på nytt i 1988, og lever nå i beste velgående. Tanken med logeavisen er å holde brødrene underrettet om hva som skjer i logen.

I 1983 ble det startet en seniorklubb med møter på onsdag formiddag en gang i måneden. Dette er i de senere år forandret til siste onsdag 1 måneden. Seniorklubben dekker et behov, spesielt for de e1dre brødrene, som kan ha vans­ker med å komme på logemøtene.

Den 20. august 1988 ble Odd Fellow-koret stiftet av sangglade brødre fra loge Varna og Folden. Koret deltar og skaper ekstra hygge og stemning ved f.eks. Veteranjuveltildeling og andre spesielle arrangementer. Koret har nå også medlemmer fra loge nr 138 Christian Frederik.

I 1989 ble det foretatt en "ansiktsløftning" av yåre lokaler. Alle lokalene ble pusset opp og nye møbler ble anskaffet. Den etterlengtede stjernehimmel i logesalen ble offisielt åpnet 5. april 1991, og et gammelt ønske var dermed gått i oppfyllelse.

I 2000 ble det på nytt foretatt en total oppussing av logesalen, selskapslokalet og kjøkkenet.  Lokalene blir flittig leid ut til både brødre og søstre samt andre som er interessert i å leie lokalene.

Gjennom sine embedsmenn har logen kunnet være med å løse noen av de ideelle livsoppgaver som Ordenen ønsker løst av oss. De har videre gitt brødrene med flittig fremmøte og villig sinn, hjelp på veien fremover. Disse f1ittige og villige brødre utgjør en kjerne som gjør at var loge kan se fremover med forhåpning og forventning. I en tid som nå, er det mer om å gjøre å ha følelsen for en fremtid enn for en fortid. Det er i troen på fremtiden vi lever våre liv, og vi tror trygt vi kan si, at logen står godt rustet til en fremtid hvor nye og store oppgaver vil bli lest til gavn for Ordenen, og til inspirasjon og utbredelse av grunnsetningene:

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.