Seniorklubben – Odd Fellow Moss består av brødre fra de tre Odd Fellow Logene her i byen. Det er Logene nr. 18 Varna, nr. 51 Folden og nr. 138 Christian Frederik.

Klubbens styre består av fire deltakere, fortrinnsvis en fra hver Loge.

Kontaktperson er for tiden: Br. Arild Urdal, nr. 18 Varna

Møtedag er 2. onsdag i måneden, kl 1100 i Logens lokaler, Dronningens gate 27.

Møtedeltakelsen er stort sett mellom 20 og 30 medlemmer. Det blir servert kaffe og kaker. Vi har en enkel utlodning, inntekten går til sosialt opplegg for medlemmene.

I tillegg til dette søker vi foredragsholdere fra næringsliv, administrasjon og egne rekker, noe som det settes stor pris på og er meget populært. Utover dette går praten og historier livlig over kaffekoppene frem til avslutning ca. kl. 1300.

Vel Møtt!