(med forbehold om endringer)
Dato Grad Møte Meny
25.08.2022 O Arb.m. Snitter
08.09.2022 2 +   Suppe med brød
22.09.2022 O 50 Ve. Ju. Fårikål
29.09.2022 O 40 Ve. Ju. Kveite
13.10.2022 O Venneaften Pølser mm.
27.10.2022 O Arb.m. Snitter
07.11.2022 O Minneloge  
10.11.2022 2+   Mortengås
24.11.2022 O +   Pinnekjøtt
08.12.2022 O Julemøte Julemiddag
12.01.2023 O Nyttårsloge Kalkun