Odd Fellow huset i Odda ligger fint til ved enden av Sandvinsvatnet ved elva Opo.
På folkemunne er det mange som bruker navnet «Monso» om huset da det tidligere var kiosk og kafe der.