Røldalsveien 133
Postboks 49
5751 Odda
**********
Utleie av selskapslokaler:
Ingvor Måkestad
Mobil: 913 13 121