Røldalsveien 133
Postboks 49
5751 Odda
**********

Utleie av selskapslokaler:
Hallfrid Utne Elje
Mobil: 992 91 806