Vi vil minne Dere alle om å se Dere godt om i venne/nabo kretsen eller kanskje på jobben, om det fins kandidater som ønsker å bli med oss i Ordenen og i vår loge.

Ta kontakt med noen i embedskollegiet om dere trenger hjelp til informasjon.

*