Odd Fellow huset brevheading                       Fnr. 810098252

 

BRANNINSTRUKS

Alle Ordensmedlemmer skal kjenne innholdet av denne instruksen

 

Brannvernlederen er den øverste ansvarlige for brannvernet i Odd Fellow Huset Bodø A/S.

I hans fravær er Ordensenhetenes ledere fungerende brannvernansvarlige.

Ved utleie plikter leietakeren å utnevne en kompetent brannvernansvarlig.

 

Du skal gjøre deg kjent med:

  • Den spesielle branninstruksen for Ordensenhetenes nøkkelpersoner
  • Rømningsplaner og rømningsveier
  • Utganger og nødutganger
  • Plassering av brannmeldere
  • Plassering av brannsluknings og redningsutstyr
  • Bruken av det utstyr som er til rådighet

 

Når brannalarmen går:

Husets brannvarslingsanlegg er direkte tilknyttet Salten Brann IKS,

Olav V gate 200,  8006  BODØ

 

Dersom du oppdager brann uten at varslingsanlegget har utløst alarm, bruk brannmelder og

 

varsle brannvesenet på telefon 110.

 

Er det mennesker i huset som er avhengig av hjelp, skal disse i første rekke hjelpes ut og til sikkert sted

 

Bruk det nærmeste slukningsmateriell og prøv å slukke brannen.

Får ilden overtaket og du må forlate rommet / bygningen, husk å lukke dører og vinduer !

 

Det er totalt forbud mot røyking og bruk av åpen ild / levende lys i husets kjelleretasje: Garderobe, toaletter, arkiv og øvrige rom. Skal røyking foregå i Ordenshuset, skal dette skje i røykerom opprettet til dette formål.

Det er heller ikke tillatt å røyke verken i 1. eller 2. etasje i Ordenshuset.