Sørland

Leirsang leir nr. 14 Sørland

 

Vår leir er som et kildevann
Øs av den mens du kan.
La drømmen; Fred her på jord
Bli et jublende kor.
Vær tro mot din neste min venn
Ja, hjelp ham med gleder igjen
Så syng ut med ditt sanne jeg
PA-TRI-AR-KER, finn den rette lei.

 

Min bror, syng deg håpets sang
hjerte, sjel i dens klang.
La toner stige mot sky
Gripe dagen på ny.
Som fuglen i sommerens hell
flyr bort i den høstlige kveld
er håpet som en himmelsang
PATRIARKER, følg så denne gang.

 

Leir Sørland, her ved havets rand
tenner tanker i brann.
Om ”menn’skets” frihetsidé
der vi alle er med.
Bli glad når du møter en bror
og minn ham nettopp på de ord
at barm-hjer-tig-het lyde skal
PATRIARKER, i vår logehall.

 

            Oscar Bernstein

                06.10.89

For medlemmer

04
nov
Arbm.
«Etisk program». FARSUND
19:00
02
des
Julemøte
19:00
06
jan
GALLA
19:00