Nevnder 2019 - 2021
Nominasjonsnevnd:
Kaaløy Hjalmar Skagerak
Larsen Gudmund Eterna
Nicolaisen Øivind Ryvingen
Normann Bjarne Johan Lister
Trollnes Harald Eterna
Bjerke Bjørn Einar Skagerak (vara)
Stendal Oddvar Eterna (vara)
Nevnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon:
Lykkås Fred Bonde Eterna (Leder)
Bekkestad Ingulf Skagerak (Sekretær)
Drivdal Aun Ryvingen
Tellefsen Jan Trygve Skagerak
Kaaløy Hjalmar Skagerak
Stendal Oddvar Eterna
Balchen Hans Skagerak (vara)
Finansnevnd:
Frydnes Robert Skagerak
Kvam Tor Skagerak
Westbye Jan Erik Skagerak
Revisjonsnevnd (01.01.2020 til 31.12.2021:
Olsen Herman Theodor Eterna
Tellefsen Johnny Skagerak
Thomassen Karl Asbjørn Eterna
Revisjonsnevnd (til 31.12.2019):
Olsen Herman Theodor Eterna
Tellefsen Johnny Skagerak
Thomassen Karl Asbjørn Eterna
Nevnd for anskaffelse:
Tallaksen Søren Kristian Ryvingen
senere    
senere