Nominasjonsnevnd:
Larsen Thormod Ryvingen
Kaaløy Hjalmar Skagerak
Lykkås Fred Bonde Eterna
Osmundsen Steinar Lister
Svindland Georg A. Eterna
Rasmussen Jan Øyvind Skagerak
Vetås Henry Eterna (vara)
 
Nevnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon:
Stendal Oddvar Eterna (Leder)
Lykkås Fred Bonde Eterna
Larsen Thormod Ryvingen
Christensen Jan Magne Ryvingen
Bekkestad Ingulf Skagerak
Rasmussen Jan Øyvind Skagerak
Kaaløy Hjalmar Skagerak (vara)
 
Finansnevnd:
Frydnes Robert Skagerak
Kvam Tor Skagerak
Westbye Jan Erik Skagerak
 
Revisjonsnevnd (01.01.2022 til 31.12.2023:
Olsen Herman Theodor Eterna
Bentsen Tor Egil Skagerak
Sanden Kjetil Ryvingen
 
Revisjonsnevnd (til 31.12.2021):
Olsen Herman Theodor Eterna
Tellefsen Johnny Skagerak
Thomassen Karl Asbjørn Eterna
 
Nevnd for anskaffelse:
Kaaløy Hjalmar Skagerak
Frydnes Robert Skagerak