Leir nr. 7 Østfold kollegiet 2021 - 2023

Embedskollegiet Leir nr. 7 Østfold 2019 - 2021
 

Bak:   Pål Hestvedt        Kjell Våge        Espen Lunde Hendriksen       Stefan Antonsen
        Yppersteprest      Hovedpatriark           2. Høvedsmann          1. Høvedsman   

Midt:  Oddvar Tvete                                                               
      Eks Hovedpatriark                                                              

Fremme:  Gunnar Gjølstad                             Arild Urdal      Arne Palm      
        Storrepressentant                             Sekretær       Skattmester     

 Embedskollegiet Leir nr. 7 Østfold 2017 - 2019


Fra venstre: Frank Bakken, 2. Høvedsmann - Roy Vestlund, 1. Høvedsmann
Øyvind Pedersen, Yppersteprest - Helge Sagen, Sekretær - Arnt M. Storvik, Skattmester
Oddvar Tvete, Hovedpatriark - Nils Arild Martinsen, Eks Hovedpatriark - Gunnar Gjølstad, StorrepressentantEmbedskollegiet Leir nr. 7 Østfold 2015 - 2017

Bak: Roy Vestlund, 2. Høvedsmann - Arnt M. Storvik, Skattmester - Helge Sagen, Sekretær

Til venstre: Per Th. Pettersen, Storrepressentant                      Til høyre Oddvar Tvete, Yppersteprest

Foran: Kjell Våge, 1 Høvedsmann - Lars Gøran Arenås, Hovedpatriark - Nils Arild Martinsen, Eks Hovedpatriark

 

Embedskollegiet Leir nr. 7 Østfold 2013 - 2015

Bak: Jan Werner Pettersen.    Lars Gøran Arenås.    Arne Roger Glomdal.    Tor Gerhard Magnus.
     Sekretær                     1. Høvedsmann                   Kasserer                  Skattmester

I midtten: Hans Oddvar Krugerud.                          Kjell Våge.
               Eks Hovedpartiark                                  2. Høvedsmann

Foran: Per Thorvald Pettersen.                    Nils Arild Martinsen
       Storrepressentant                                     Hovedpatriark

 


 

Embedskollegiet Leir nr. 7 Østfold 2011 - 2013

Bak: Kjell Våge        Bengt Øyvind Eriksen        Lars G Arenås        Pål Christian Hesstvedt        Pål Hoff
2. Høvedsmann                 Sekretær                  Yppersteprest                 Skattmester              Kasserer

Foran: Jon Erik Holm                   Hans Krugerud                   Oddvar Tvete                   Johnny Johansen
   Eks Hovedpatriark                      Hovedpatriark                  1. Høvedsmann                  Storrepressentant

 


 

Embedskollegiet Leir nr. 7 Østfold 2009 - 2011

Bak: Lars G Arenås     Jon Erik Holm     Oddvar Tvete     Hans Oddvar Krugerud     Roy Bjørnsønn Vestlund
Yppersteprest       Hovedpatriark      Skattmester         1. Høvedsmann                       Kasserer

Foran: Johnny Johansen         Jack Schanke         Jon Gangfløt         Nils Arild Martinsen
Storrepressentant       Eks Hovedpatriark    2. Høvedsmann           Sekretær