FABIOLA

 

Fabiola kom fra den romerske nobiliteten, og hun hadde en lidenskapelig og hvileløs natur. Et stykke ut i livet gikk hun over til kristendommen, og ble døpt. Hun solgte etter dette sine eiendeler, og skaffet seg således midler til å hjelpe de fattige og trengende. Hun fikk bygget sykehus, og hun støttet italienske klostre. Dette var i den tiden da de store martyrforfølgelsene pågikk i Roma. De siste årene av sitt liv deltok hun selv aktivt i velgjørende arbeid. Hun pleide de syke, hjalp de foreldreløse, og fikk begravd de døde. Fabiola døde i Roma 399, og hele befolkningen deltok i deres store velgjørerinnes begravelse.

Fabiola arbeid står for de samme idealer som alle Odd Fellows og Rebekkasøstres arbeid - arbeid i det godes tjenste. Derfor har vår loge nr.96 navnet Fabiola, og bildet av henne pryder også vårt emblem.